Privacy Beleid

Ingangsdatum: 25-5-2018

Datum laatste wijziging: 24-5-2018

SPRYG Real Estate Academy is eigenaar van de website Sprygshop.com en neemt uw privacy serieus. In deze privacystatement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit doen en hoe wij ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens goed zijn beveiligd.

Privacybeleid

SPRYG Real Estate Academy verwerkt, beheert en beveiligt persoonlijke gegevens als verwerkingsverantwoordelijke met de grootste zorgvuldigheid. We voldoen daarbij aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en nationale wetgeving aan ons stelt. Hoe wij aan deze eisen voldoen hebben wij vastgelegd in ons Privacyreglement. Het komt erop neer dat wij ons uiterste best doen om zo minimaal mogelijke gegevens van u te verzamelen, die wij nodig hebben voor onze bedrijfsvoering. En dat wij uw gegevens zo goed mogelijk proberen te beschermen. Hieronder vindt u de toelichting van welke informatie wij van u verzamelen en hoe wij daarmee omgaan en die beschermen.

Persoonsgegevens en doel verwerking

Wanneer u zich inschrijft voor een van onze bijeenkomsten, een boek op onze webshop besteld of informatie van onze website download vragen we u om uw persoonsgegevens. Wij vragen en gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor zover dat nodig is om uw deelname of bestelling zo goed mogelijk te regelen en u te informeren.

Wij registeren de volgende gegevens:
- Persoonsgegevens (voornaam, achternaam, geslacht, direct telefoonnummer, mobiel nummer en functie)
- Uw e-mailadres
- Afdeling en Bedrijfsgegevens (naam van het bedrijf, adres, algemeen telefoonnummer)
- Deelname- en bestelhistorie
- Facturatiegegevens, waaronder facturatieadres, btw-nummer en eventueel intern ordernummer

Met deze gegevens informeren wij u over de bijeenkomst waarvoor u zich heeft ingeschreven of het boek dat u besteld heeft en kunnen wij u een factuur toesturen. Daarnaast weten we door uw deelname-, bestel- en downloadhistorie van welke bijeenkomsten en producten u al op de hoogte bent en in welke onderwerpen u mogelijk geïnteresseerd bent.

Verder gebruiken wij uw gegevens om u gericht te informeren over nieuwe bijeenkomsten die wij organiseren, boeken die wij uitgeven en/of verkopen en andere informatie die wij aanbieden, die voor u interessant kunnen zijn. Dat kan per post, per email of telefonisch. Als u liever niet meer op de hoogte gehouden wenst te worden, kunt u zich afmelden via de afmeldlink die in elke individuele emails die u van ons ontvangt is opgenomen en per email.

Wilt u uw persoonsgegevens inkijken, wijzigen of verwijderen uit ons systeem? Laat het ons weten per post of e-mail. Soms moeten we bepaalde factuurgegevens blijven bewaren voor de Ficus, maar wij kunnen op uw verzoek uw gegevens op onze vergetelheidslijst plaatsen.

Beveiligen en bewaren

SPRYG Real Estate Academy neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn opgenomen in ons intern veiligheidsbeleid.

Ter beveiliging van uw persoonsgegevens hebben wij de volgende maatregelen genomen:

  • Onze server en computers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner, firewall en passwords, alsmede bitlockers (daarmee wordt de harde schijf afgeschermd in geval van diefstal);
  • We werken alleen met topleveranciers (zoals Exact voor onze administratie, Lightspeed en Ideal voor onze webshop, Flexmail voor onze emailmailingen en Efficy voor onze database,) die hun gegevensbeveiliging goed op orde hebben;
  • We versturen uw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL). Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje;
  • Intern dataveiligheidsbeleid waar onze medewerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind.

De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. We bewaren uw gegevens niet langer dan u dit aangeeft. U kunt uw gegevens altijd inzien of wijzigen of een verzoek indienen tot verwijderen. Daarbij worden overigens wel wettelijke bewaartermijnen in acht genomen, als die relevant zijn.

Derden

Ons uitgangspunt is dat uw persoonsgegevens niet worden gedeeld met derden. Als gegevens wel worden gedeeld, gebeurt dit uitsluitend omdat dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, u te informeren over nieuwe bijeenkomsten, boeken en producten, onze bedrijfsvoering of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in opdracht van SPRYG Real Estate Academy (denk aan inschrijf-, bestel- en betaalsystemen, het versturen van (e)mailingen en de reproductie van deelnemerslijsten) zijn afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat uw gegevens ook daar goed zijn beveiligd.

Film, geluid en fotografie

Op onze bijeenkomsten worden regelmatig foto’s gemaakt of videobeelden opgenomen. Deze worden uitsluitend gebruikt ter promotie van de bijeenkomst via onze online- en offline kanalen. Als u dit niet op prijs stelt kunt u dat vooraf en achteraf aan ons kenbaar maken: ter plekke op de bijeenkomst of achteraf per email.

Informatie en rechten

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en u heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u in voorkomende gevallen aan ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of om uw gegevens aan uzelf of aan een derde partij over te dragen.

Wilt u gebruik maken van (een van) deze rechten of heeft u vragen over hoe wij omgaan met privacy en persoonsgegevens. Dan kunt u altijd contact met ons opnemen per per e-mail of rechtstreeks met de directie.

Heeft u een klacht over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken? Neem ook dan contact op met onze directie via de hiervoor genoemde contactgegevens. Mocht u er samen met ons onverhoopt niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via de link. [https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen...].

Aanpassen privacystatement

Wij behouden ons het recht voor deze privacystatement aan te passen. Op deze website plaatsen wij eventuele herziene versies. Als een herziene versie wordt geplaatst zorgen wij voor een duidelijke melding hiervan met informatie over de belangrijkste wijzigingen. Tevens geven wij aan wanneer de verklaring voor het laatst is gewijzigd.

Vragen?

Mocht u vragen, opmerkingen of suggesties hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen:

SPRYG Real Estate Academy

Ovv van Sprygshop.com

Elektronicaweg 12
2628 XG Delft

NL: +31 (0)15 303 0670

BE: +32 (0)3 226 5417

Of per email

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »